ZČU > Courseware > News - August 2015
Novinky v CourseWare - srpen 2015 Help

V srpnu 2015 došlo během odstávky informačních systémů k poměrně významné změně v CourseWare. Vzhledem k velkému stáří serveru, na kterém systém již přes 7 let funguje, došlo k migraci CourseWare na server nový. Zastaral ovšem nejen hardware serveru, ale i softwarová technologie, na které byl celý CourseWare postaven a provozován - dosud fungoval na zastaralém a dávno již nepodporovaném produktu IBM WebSphere 6.
 
Příprava a provedení změn zabralo několika vývojářům v součtu několik měsíců práce - v žádném případě se nejednalo o triviální operaci a proto prosíme editory, uživatele i CourseMastery o trpělivost s případnými chybami či problémy vzniklými při migraci systému - prosíme, veškeré problémy hlašte klasicky prostřednictvím HelpDesku CIV či přímo zasláním mailu do RT systému.

Hlavní naší snahou bylo, aby z pohledu uživatelů došlo k co nejmenšímu počtu změn a pokud budou nevyhnutelné, aby byly pokud možno co nejmenší.
 
  • Pro studenty a obecně uživatele, kteří si obsah CourseWare pouze prohlížejí, nedošlo k žádným změnám.
  • Pro editory předmětů - při úpravách OBSAHU ("vnitřku") portletů - nedošlo k žádným změnám
  • Pro editory předmětů - při úpravách struktury celých stránek (rozložení portletů, přidávání či přesuny) - zde došlo ke změně uživatelského prostředí, které je pro tyto operace k dispozici - veškeré funkce však zůstávají zachovány. Přístup k funkcím pro úpravy stránek je nově v pravém horním rohu stránky odkazem "Upravit stránku".
  • Pro CourseMastery - nedošlo k žádným podstatným změnám
V rámci migrace systému došlo také k implementaci několika námětů a vylepšení samotných portletů, které se nahromadily během několika let v rámci zpětné vazby od uživatelů samotných.

Děkujeme za pochopení,

vývojový tým IS/STAG a CourseWare
Last updated: 02.09.2015