Informace o uživateli a jeho rolích v IS/STAG Nápověda
Vaše uživatelské jméno není vedeno v IS/STAG. Informace ze studijní agendy nemohou být zobrazeny.
Evaluace - Celkové hodnocení ankety (S041) Nápověda