ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > PPA2 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/PPA2

Počítače a programování 2

Garanti: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

17602
Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KIV/PPA2 - IS/STAG

Základní
Šafařík, Jiří, Počítače a programování 2 , ZČU 2005
Doporučená
Sedgewick, Robert, Algorithms in Java. Pts. 1-4, Fundamentals, data structures, sorting, searching , Boston : Addison-Wesley 2003
Lafore, Robert, Data structures & algorithms in Java , Corte Madera : Waite Group Press 1998
Cormen, Thomas H., Introduction to algorithms , Cambridge : MIT Press 2001
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

On-line cvičebnice P. Vaněčka: http://programovani.kiv.zcu.cz

P. Herout: Učebnice jazyka Java, Kopp, České Budějovice, 2001
J. Rychlík: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1993
N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava, 1999
W. Savitch: Java - An Introduction to Computer Science & Programming, Prentice Hall, New Jersey, 2001

Další materiály o Javě, vývojových prostředích a ostatní potřebné  a užitečné utility, návody a zdrojové soubory jsou připraveny ke stažení na stránce Cvičení - podstránka  Materiály.

PPA2 jinde a jinak

Etika

Poslední změna: 23.02.2018