ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > AS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KKY/AS

Text (C021) Nápověda

Vítejte na stránkách předmětu Adaptivní systémy

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti adaptivních systémů, způsoby poznávání řízeného objektu a zdroje signálu, postupy návrhu hlavních typů adaptivních řídících systémů a adaptivních systémů na zpracování signálů. Adaptivní systémy jsou používány v nejrůznějších oblastech, uveďme například řízení technologických procesů, řízení a odhadování procesů v  dopravních prostředcích nebo v komunikačních technologiích. Tento předmět je povinný pro studenty 5.ročníku oboru Kybernetika a řídící technika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Adaptivní systémy jsou zde chápány jako systémy, které jsou schopny samostatného ladění (adaptace) a jejich cílem je buď řízení systémů (procesů) nebo  zpracování signálů.  Předložený postup vychází z jednotného pohledu na adaptivní systémy, bez ohledu na to, zda se jedná o problém řízení nebo zpracování signálů. Problémy adaptivního řízení a adaptivního zpracování signálů se natolik protínají, že tento přístup je vhodný jak z hlediska studia, tak z hlediska inženýrské aplikace.

Probíraná témata se zaměřují především na takové, které jsou významné pro další případné specializované studium a které jsou vhodné pro praktickou implementaci a lze je rozdělit do následujících pěti okruhů:

  • adaptivní řízení s referenčním modelem,

  • samonastavující se systémy (s přiřazením pólů, s minimální variancí),

  • adaptivní zpracování signálů (samonastavující se prediktory a samonastavující filtry),

  • strukturální vlastnosti stochastického řízení,

  • adaptivní duální regulátory.

 

Poslední změna: 18.09.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KKY/AS, Adaptivní systémy
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KKY/AS - IS/STAG

Cílem předmětu je obeznámit studenty s adaptivními systémy automatického řízení a adaptivními systémy zpracování signálů
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra kybernetiky
Ing.
Jindřich Duník
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2554

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět