ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > AS > O předmětu