ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > ISF > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KKY/ISF

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kybernetika se zabývá poznáváním a řízením v technických a netechnických oblastech. Identifikace systémů se soustřeďuje na poznávání reálných systémů, hledáním matematických modelů z experimentálních dat, tj. signálů získaných např. z technologických procesů, dopravy, ekonomie, ekologie, biologie nebo lékařství. Významnou součástí identifikačních metod je poznávání parametrů a stavových proměnných těchto modelů. Získané modely a odhady veličin slouží pro návrh regulátorů, pro předvídání vývoje sledovaných veličin, sledování objektů, navigaci, detekci poruch, filtraci signálů, jsou základem pro návrh adaptivních systémů atd.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KKY/ISF, Identifikace systémů a filtrace
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KKY/ISF - IS/STAG

Cílem předmětu je obeznámit studenty s metodami a přístupy k nalezení matematického modelu systému pomocí experimentálních dat - s identifikací systému a metodami odhadu stavu lineárních i nelineárních systémů.
Obrázek (C008) Nápověda
koncepce SMIX
koncepce SMIX
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra kybernetiky
Ing.
Jindřich Duník
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2554

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět