ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > OPS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KKY/OPS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem předmětu je seznámení studentů s různými typy optimalizačních úloh. Studenti se seznámí jednak s řešením základních statických optimalizačních úloh tak především s  úlohami optimalizace dynamických systémů. Důležitými tématy předmětu jsou pak např.
  • Časově optimální řízení
  • Pontrjaginův princip minima
  • Dynamické programování a Bellmanova optimalizační rekurze
  • Lineárně - kvadratická úloha optimálního řízení
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KKY/OPS, Optimální systémy
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KKY/OPS - IS/STAG

Cílem předmětu je seznámení studentů s různými typy optimalizačních úloh. Studenti se naučí řešit jednak základní statické optimalizační úlohy tak především úlohy optimalizace dynamických systémů. Důraz je kladnen především na pochopení řešení následujících problémů:

* Časově optimální řízení
* Pontrjaginův princip minima
* Dynamické programování a Bellmanova optimalizační rekurze
* Lineárně - kvadratická úloha optimálního řízení
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra kybernetiky
Ing.
Miroslav Flídr
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN508
Telefon: 2559

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Aktualizace zpracovaných otázek ke státnicím 15.05.2015, 08:53
Zvýrazněná informace...

Doplněna chbějící inverze v popisu Kalmanova filtru

Aktualizace zpracovaných otázek ke státnicím 13.05.2015, 10:04
Zvýrazněná informace...

Byly provedeny korekce otázek týkající se optimalizace pomocí Bellmanova principu optimality.

Aktualizace zpracovaných otázek ke státnicím 04.05.2015, 14:32
Zvýrazněná informace...

Byla provedena korekce podkladů ke státnicím.

[RSS]