ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > OPS > O předmětu