ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > POS > O předmětu