ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > STP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KKY/STP

Stochastické systémy a procesy

Garanti: Doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.

321
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Reálné systémy, přestože jejich matematický model je často deterministický, jsou vždy do jisté míry náhodné, protože nelze s jistotou předvídat jejich budoucí chování. Proto pro popis reálných systémů jsou často vhodnější stochastické modely, jejichž stavové a výstupní veličiny mohou mít náhodnou povahu a lépe slouží k předvídání budoucího chování reálných systému jak v technických, tak v netechnických oblastech. Cílem předmětu je zavést abstraktní stochastický systém pomocí kauzální teorie systémů a teorie stochastických procesů. Tyto stochastické systémy jsou základem pro návrh optimálních řídicích systémů, systémů odhadu a systémů detekce, které jsou předmětem studia v magisterském studijním programu Kybernetika a řídicí technika.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KKY/STP, Stochastické systémy a procesy
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KKY/STP - IS/STAG

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty se základními vlastnostmi stochastických systémů a procesů.
Obrázek (C008) Nápověda
STP
STP
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra kybernetiky
Doc. Ing.
Ondřej Straka
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN506
Telefon: 2505, 2553

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]