ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KKY > TOD > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KKY/TOD

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou odhadování (estimace) neznámých nebo náhodných veličin a náhodných procesů, které jsou nutnou součástí popisu stochastických systémů v automatickém řízení. Odhadováním se rozumí proces hledání či vyvozování charakteristik veličin a procesů z jejich apriorních charakteristik a z nepřímých, nepřesných a neurčitých pozorování. Teorie odhadování je klíčová pro pochopení přechodu od deterministického popisu systémů k popisu stochastickému, který více respektuje vlastnosti reálných systémů.

Studenti získají znalosti nutné pro návrh a hodnocení algoritmů odhadu parametrů a stavu stochastických systémů. Důležitými tématy předmětu jsou pak např.
  • Popis neurčitosti pomocí náhodných veličin a stochastických procesů
  • Optimální odhad ve smyslu střední kvadratické chyby a maximální věrohodnosti
  • Jednorázový a rekurzivní odhad
  • Lineární stochastické systémy a odhad stavu diskrétního stochastického systému
  • Odhad stavu: filtrace, predikce a retrodikce
  • Kalmanův filtr a Kalman-Bucyho filtr (odhad stavu diskrétního a spojitého stochastického systému)
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KKY/TOD, Teorie odhadu a zpracování signálů
Výuka Zimní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KKY/TOD - IS/STAG

Cílem předmětu je obeznámit studenty s možnostmi odhadu parametrů, náhodných veličin a náhodných procesů v podmínkách neurčitosti z apriorních informací a měřených dat.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra kybernetiky
Doc. Ing.
Ondřej Straka
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN506
Telefon: 2505, 2553

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]