ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KMM > SPB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMM/SPB

Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Elektronický formulář pro hodnocení 1.prezentace 09.11.2017, 19:19

Elektronický formulář pro hodnocení 1.prezentace je k dispozici zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZQTpSa6icPg_6fNeHfl-d5SI0VcJX0u48JOyyleyMIlbKPg/viewform

Vaši kolegové děkují za Vaše hodnocení.

[RSS]
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

"Zahálku nemůžeme pořádně vychutnat, nemáme-li spoustu práce."

Jerome Klapka Jerome

 

V rámci tohoto předmětu student začíná se systematickou činností na své bakalářské práci a to především rešeršní činností s ohledem na budoucí experimentální program bakalářské práce.  Společná setkávání během semestru mají za cíl seznámit studenta s praktickými i teoretickými pravidly psaní a řešení těchto absolventských prací, jakož i osvojení zkušeností s prezentací svých výsledků před širším publikem. V rámci předmětu je též vyhrazen čas na případné konzultace a dotazy.

V rámci předmětu bude také student seznámen s bezpečností a s riziky práce v laboratořích KMM.

Cílem předmětu "Semestrální projekt B" je úspěšné sepsání semestrální práce, tj. teoretické části bakalářské práce a její obhájení před odbornou komisí.

Poslední změna: 31.08.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMM/SPB, Semestrální projekt B
Výuka Zimní semestr , Cvičení 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta strojní
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Ing.
Petr Beneš
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 8304

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 9:00 10:30 [UF252]
Každý Pátek 11:15 12:15 [UF252]