ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > AAV > O předmětu