ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > AAV1 > O předmětu