ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > AAV2 > O předmětu