ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > ANS2 > O předmětu