ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > ANS3 > O předmětu