ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > ANT1 > O předmětu