ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > ANT2 > O předmětu