ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > LPAN > O předmětu