ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > LVA > O předmětu