ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > MKB1 > O předmětu