ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > MTAN > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSA/MTAN

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Nacházíte se na stránkách předmětu Metody terénní antropologie (MTAN). Tento kurz je zaměřen na praktické dovednosti antropologa při odkryvu kosterních pozůstatků. Důraz je proto kladen na činnost v terténu. Kurz je organizován jako letní terénní praxe doplněná přednáškami a teréními ukázkami.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KSA/MTAN, Metody terénní antropologie
Výuka Letní semestr , Cvičení 2 [TYD/SEM]
Zakončení Zápočet, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KSA/MTAN - IS/STAG

Tento předmět je určen pro studenty navazujicícho/magisterského studia.
Cílem kurzu je seznámit studenty s metodickými postupy terénní antropologie během konkrétního archeologického výzkumu. Praktická výuka je zaměřena na způsob odkrytí a vyzvednutí kosterních pozůstatků, zakreslení nálezů, prostorového zaměření, digitálního hodnocení a snímání dat, stratigrafického hodnocení relací kosterních nálezů a artefaktů. Studenti se během praxe seznámí také s interpretací prostorových transformací kostry vzhledem k rekonstrukci pohřebních zvyklostí. Terénní praxe je logickým vyústěním teoreticky zaměřených přednášek, např. Pohybového aparátu 1, 2, Metod kosterní biologie 1, Bioarcheologie nebo Tafonomie. Kurz probíhá formou terénní praxe během výzkumu kosterního pohřebiště. Tento výzkum zajišťují badatelé jak z antropologie, tak i archeologie.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra antropologie
Mgr.
Patrik Galeta
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5322, 5311

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]