ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > POH1 > O předmětu