ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9DIDI > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVD/9DIDI

Text (C021) Nápověda
Platnost textového obsahu tohoto portletu buďto ještě nezačla, nebo již skončila...
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVD/9DIDI, Didaktika informatiky
Výuka Letní semestr , Přednáška 14 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVD/9DIDI - IS/STAG

Cílem předmětu je připravit studenta na výkon jeho budoucího učitelského povolání. Obsah předmětu: 1. Předmět a úkoly didaktiky aprobačního předmětu informatika, vztah k pedagogice a ostatním vědeckým disciplinám. Místo a úkoly informatiky v systému věd. 2. Historický vývoj a perspektivy technických prostředků pro zpracování informací, jejich místo ve společnosti. Vývoj a perspektivy informatiky ve škole. 3. Stanovení a výběr učiva pro odborný předmět informatika. Pojem didaktická transformace, učivo, řetězení učiva, učební osnovy. Klasifikace pojmů, jejich vztahy a strukturace v odborném předmětu, zvláštnosti informatiky při vytváření vlastního pojmového aparátu. 4. Zákonitosti procesu poznání - učení jako proces regulace, podmínky a typy učení. Druhy a techniky vymezování výchovně vzdělávacích cílů, taxonomie a její užití v předmětu informatika. 5. Vyučovací metody a formy, jejich zvláštnosti v předmětu informatika. Technické výukové prostředky, druhy, vlastnosti a jejich efektivní užití ve vyučovacím procesu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výpočetní a didaktické techniky
PhDr.
Zbyněk Filipi
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6453
WWW vyučujícího
Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 7:30 8:15 KVD/ZTD CH-304
Úterý 9:20 11:00 KVD/POPOV KL-220
Čtvrtek 10:15 11:00 KVD/DIDI1 KL-206
Čtvrtek 11:10 12:50 KVD/DIDI1 KL-206
Pátek 9:20 11:00 KVD/DIDI1 -
Pátek 9:20 11:55 KVD/DIDI1 -
Pátek 9:20 11:55 KVD/DIDI1 -
Pátek 14:50 17:25 KVD/DIDI1 -
Pátek 11:10 13:45 KVD/POPOV KL-206
Pátek 9:20 12:50 KVD/POPOV KL-213

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 10.30 11.30
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]