ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > 9UIN > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVD/9UIN

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět nabízí vstup do světa informatiky z různých stran. Nejprve v něm poznáte hranice, na které narážíme při tak prosté operaci, jakou je převádění čísel a jejich zobrazování. Pasáže týkající se kódování v jeho rozličných podobách (nejen komprese a šifrování) jsou pohledem na to, co se skrývá za běžně používanými věcmi. Rozšiřující úkoly umožňuji v případě zájmu dojít ještě dále. Významnou složkou by se mělo stát i upevnění pojmového aparátu.

Poslední změna: 11.04.2017
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVD/9UIN, Úvod do informatiky pro vzdělávání
Výuka Letní semestr , Přednáška 19 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Vyloučené předměty KIV/PPA1  (Počítače a programování 1) , KIV/TI  (Teoretická informatika) , KPV/TI  (Technická informatika ve strojírenství) , KPV/9TI  (Technická informatika ve strojírenství)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVD/9UIN - IS/STAG

Cílem předmětu je upevnění pojmového aparátu a získání přehledu o teoretických konceptech využívaných v různých částech informatiky, které se promítají do praktického fungování počítače s vědomím historického vývoje této oblasti.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výpočetní a didaktické techniky
PhDr.
Zbyněk Filipi
Ph.D.
Editační režim portletu...Detail >>>
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]