ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > ÚZTI > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVD/ÚZTI

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KVD/ÚZTI - IS/STAG

Doporučená
Vrbík, Václav, Formátování dokumentu ve Wordu 2002 (XP) ; [recenze Jan Vojtík] , Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň 2002
Mansfield, Ron, Microsoft Word97 , Praha : Grada 1998
Murray, Katherine; Millhollon, Mary,; Melton, Beth, Mistrovství v Microsoft Office Word 2007 , Brno : Computer Press 2008
Vrbík, Václav, Tvorba WWW stránek , Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň 2000
Schieb, Jörg, Word 97 - tipy a triky , Praha : Grada 1998
Vrbík, Václav, Základy práce se styly ve Wordu 2002 (XP) , Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň 2003
Michalík, Petr; Roub, Zdeněk; Vrbík, Václav, Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači , Plzeň : Západočeská univerzita 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další podrobné materiály jsou na:

http://office.microsoft.com/cs-cz/training/CR100654561029.aspx

E kurz ke starší verzi Wordu (stejné úkoly jako v aktuálním e kurzu jsou zde detailně řešeny pomocí animací):

http://www.kvd.zcu.cz/cz/materialy/uzti/uzti/word_xp/index.htm


Hlavním studijním materiálem je e kurz v části Přednášky - Podklady k přednáškám.

Poslední změna: 30.10.2013
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Další studijní materiály naleznete v sekcích Přednášky a Testy.